Giao diện tối Nite

Header Ads

Share key hma 2018

HMA! Pro VPN (Hide my ASS Pro VPN) là một phần mềm fake IP tốt bậc nhất hiện nay. Đây có lẽ là phần mềm mà Đạt thích nhất bởi vì cái tính tiện lợi của nó. Nó làm việc dựa trên công nghệ mạng riêng ảo (VPN). Tức là dữ liệu của bạn thay vì được gửi trực tiếp tới trang đích thì nó sẽ thông qua các máy chủ của HMA sau đó mới trang mà bạn yêu cầu. Việc này vừa đảm bảo được sự riêng tư, danh tính của bạn trên internet do dữ liệu gửi đi đã được mã hóa. Đồng thời giúp bạn fake IP hiệu quả.

Facebook comments

0 Bình luận