Đối với chúng ta, Tết đã đến gần. Đối với ông cụ, Tết cách xa ngàn cây số.Tết cách xa ngàn cây số.

- Trong quá trình viết bài chúng tôi sẽ có nhiều thiếu sót mong các bạn đóng góp để chúng tôi rút kinh nghiệm hơn !

Nguồn v4u

Bình luận Facebook:

2 nhận xét:
Sắp xếp theo:


Cùng tham gia bình luận bài viết này nhé!